תודה לכל משתתפי הכנס
ה-40 באוניברסיטת בן-גוריון
הועדה המארגנת ציינה בסיפוק
את ההענות וההתענינות המשתתפים שהיתה מעל המשוער:
מדענים, רופאים, סטודנטים, פוסטדוקטורנטים
נשמח אם תשמרו על קשר איתנו.
לחץ כאן להוספת  שמך לרשימת מקבלי מידע שוטף

Page not found
Simply-Smart.com